Gajary » archive for 'Informácie'

Folklórny súbor

 • November 28th, 2005

Podrobné stránky o foklórnom súbore Slneènica-Suneèník nájdete na jeho nových webových stránkach – http://www.slnecnica.ic.cz/

Knižnica

 • November 28th, 2005

pondelok   12:30 - 18:00
utorok    12:30 - 18:00
streda    zatvorené
štvrtok   12:30 - 18:00
piatok    12:30 - 18:00

Lekáreò

 • November 28th, 2005

Lekáreò Harmónia, Hlavná 72, Odborný zástupca Mgr. Lucia Bièanová, tel.: 034/7797195

pondelok   8:00 - 14:00
utorok    8:00 - 14:00
streda    11:00 - 17:00
štvrtok    8:00 - 14:00
piatok    8:00 - 14:00

Zdravotné stredisko

 • November 28th, 2005

Ambulancia – obvodný lekár pre dospelých

pondelok   7:00 - 12:30
utorok    7:00 - 12:30
streda    12:00 - 17:00
štvrtok    7:00 - 12:30
piatok    7:00 - 12:30

Obecný úrad

 • November 28th, 2005

Hlavná 67
900 61 GAJARY
tel.: 034 / 779 7132
fax: 034 / 779 7419
email: ocu.gajary@max.sknet.sk

pondelok   8:00 - 16:30
utorok    7:00 - 15:00
streda    8:00 - 17:00
štvrtok    7:00 - 15:00
piatok    8:00 - 15:00

Prestávka na od 12:00 do 13:00.