Gajary » archive for 'Šport'

Majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary

  • July 16th, 2007

Prvý roèník Bratislavskej ligy mužov vo flórbale už pozná koneène víaza. Po závereènom kole, ktoré bolo 17. júna, majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary, ktoré okrem úvodného zápasu pravidelne bodovalo. Súaž sa hrala systémom tri krát každý s každým. V tomto 9 – kolovom maratóne predviedli družstvá v ŠH Malina v Malackách rôznorodý štýl hry. A tak diváci mohli uzrie rýchlu útoènú hru s prvkami hokejovej dravosti gajarských sokolov, kombinaène prepracovanú hru Devínskych jazdcov, èi premiérové úèinkovanie ŠK Altius Bratislava v mužskej súaži. Naopak, malackí èarodejníci z novou zostavou nezažiarili, ale ukázali, že majú èo doháòa. Trofej najproduktívnejšiehohráèa získal devínsky útoèník Peter Èastulík z 24 bodmi (14 gólov + 10 asistencií) a za najlepšieho brankára bol vyhlásený gajarský brankár Matej Marcinek, ktorý odchytal rovných 300 minút a obdržal 26 gólov. Už teraz pozývame všetkých nadšencov florbalu na 2. roèník, ktorý zaèína v septembri. Viac informácií na è. tel. 0908 607 008 alebo e – maile: ozmh@centrum.sk.
1. Gajary 9 8 0 1 83:32 16
2. Dev. jazdci 9 5 0 4 65:46 10
3. Altius 9 4 0 5 52:59 8
4. Malacky 9 1 0 8 33:96 2

STRIEBRO STUPAVE
BRONZ SKALIÈANOM
Žiaci zo ZŠ Mallého Skalica sa v závere školského roka zúèastnili majstrovstiev Slovenska EXEL florbal CUP, kde dosiahli tieto výsledky: Skalica – Stupava 2:4 (Babiar, Šille), Skalica – Bratislava 7:2 (Šille 3, Prošvic, Zemánek, Kotvan Litecký), Skalica – Prešov 5:6 (Kotvan 2, Babiar, Šebesta, Prošvic), Skalica – Púchov 5:2 (Šebesta 2, Prošvic, Èernáèek, Kotvan), Skalica – Vráble 9:1 (Šille 2, Šebesta 2, Babiar, Kotvan, Zemánek, Vanek, Litecký).
Za víazným Prešovom skonèili dve družstvá zo Záhoria. Striebro brali žiaci zo Stupavy, bronz Skalièania. Najlepším hráèom turnaja bol vyhlásený Timotej Šille. Žiaci Skalice získali pre školu okrem pekného tretieho miesta aj šek na florbalové vybavenie znaèky EXEL v hodnote 5 tisíc Sk.
Zostava Skalièanov: Andrej Šebesta, Martin Èernek, Erik Moronga, Denis Zemánek, Timotej Šille, Martin Èernáèek, Juraj Repáò, Denis Babiar, Peter Zelenka, Marián Litecký, Filip Kotvan, Adam Pollák, Lukáš Prošvic, Peter Vanek, vedúcim družstva je Jozef Fabian.

Zdroj: mynoviny.sk

  • Novinky, Šport
  • Comments Off on Majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary