Gajary » archive for March, 2005

Uzimen√° Slne√®nica vyst√ļpila na Ve¬ĺkono√®n√Ĺch trhoch

  • March 25th, 2005

G√ĄNSERNFORF (ipo) – Hoci zima priŇ°la do naŇ°ich zemepisn√Ĺch Ň°√≠rok nesk√īr a pevne sa drŇĺ√≠ vl√°dy, mesto G√§nserndorf leŇĺiace na rak√ļskom brehu rieky Moravy s√ļstredilo v piatok 4. marca remeseln√≠kov a ¬ĺudov√Ĺch v√Ĺrobcov zo Ň°irok√©ho okolia na Kl√°Ň°tornom n√°mest√≠, aby ich prostredn√≠ctvom pribl√≠Ňĺilo svojim obyvate¬ĺom atmosf√©ru bl√≠Ňĺiacej sa Ve¬ĺkej noci.

Trad√≠cie a zvyky, ktor√© odd√°vna patria k sviatkom jari, prezentovali umeleck√© s√ļbory. Za Z√°horie sa predstavil folkl√≥rny s√ļbor Slne√®nica – Sune√®n√≠k z Gaj√°r. S√ļbor, ktor√Ĺ v roku 1956 zaloŇĺila a do t√Ĺchto dn√≠ st√°le s ve¬ĺkou d√°vkou energie vedie Margita Rohl√≠√®kov√°, poznaj√ļ div√°ci aj √Įaleko za slovensk√Ĺmi hranicami. Slne√®nica je zn√°mym nosite¬ĺom z√°hor√°ckych trad√≠ci√≠ prostredn√≠ctvom zvykoslovn√Ĺch p√°siem. Jedno z nich – Jarn√© zvyky na Ň°¬ĺaha√®ku – v chladn√Ĺ a zasneŇĺen√Ĺ prv√Ĺ marcov√Ĺ piatok pon√ļkla obyvate¬ĺom G√§nserndorfu.

O de√≤ nesk√īr sa na Kl√°Ň°tornom n√°mest√≠ predstavil spev√°cky zbor dolnorak√ļskych sedlia√®ok a popoludn√≠ deti ma¬ĺovali kraslice. Zauj√≠mav√© bolo nede¬ĺn√© vyvrcholenie prv√©ho predve¬ĺkono√®n√©ho v√≠kendu – priamo na n√°mest√≠ mali usmaŇĺi¬Ě obrovsk√ļ porciu praŇĺenice a nade¬ĺova¬Ě z nej n√°vŇ°tevn√≠kom. S√©ria podujat√≠ bude pokra√®ova¬Ě po√®as √ĮalŇ°√≠ch v√≠kendov obdobia p√īstu a vyvrchol√≠ ve¬ĺkono√®n√Ĺm koncertom na Kvetn√ļ nede¬ĺu.

Nielen moŇĺnos¬Ě √®erpa¬Ě zdroje na cezhrani√®n√ļ spolupr√°cu zo Ň°truktur√°lnych fondov Eur√≥pskej √ļnie, ale predovŇ°etk√Ĺm pr√≠leŇĺitos¬Ě nadv√§zova¬Ě kontakty medzi z√°ujmov√Ĺmi skupinami na slovenskej a rak√ļskej strane, s√ļ mot√≠vom, pre ktor√Ĺ mesto Malacky udrŇĺiava intenz√≠vne kontakty s G√§nserndorfom. √ŹalŇ°ou pripravovanou aktivitou bude stretnutie seniorov z oboch miest, ktor√© sa pod n√°zvom Kult√ļra bez veku uskuto√®n√≠ uŇĺ v stredu 16. marca v Malack√°ch. V posledn√Ĺ apr√≠lov√Ĺ t√ĹŇĺde√≤ bud√ļ zase umelci z oboch miest (maliari, keramik√°ri, rezb√°ri) tvori¬Ě na umeleckom symp√≥ziu, ktor√© pripravuj√ļ Mala√®ania a na happeningovom podujat√≠ Prvom√°jov√© Malacky v Z√°mockom parku sa predstav√≠ ve¬ĺk√Ĺ dychov√Ĺ orchester z G√§nserndorfu.

Kompetn√Ĺ kult√ļrny preh¬ĺad na Z√°hor√≠

  • March 7th, 2005

myOPEN.sk - KOMPLETN√Ě Kult√ļrny preh¬ĺad na Z√ĀHOR√ć Matej ktor√Ĺ stoj√Ĺ za str√°nkou MyJANY.sk sa dal na ve¬ĺmi zauj√≠mav√Ĺ projket pre vŇ°etk√Ĺch Z√°hor√°kov, ktor√Ĺ maj√ļ radi kult√ļru a to uŇĺ ak√ļko¬ĺvek. Spom√≠nan√Ĺ projekt n√°jdete na www.myjany.sk/myopen/. √ąosko ro by mala vŇ°ak pribudn√ļ¬Ě aj nov√° dom√©na www.myopen.sk. N√°Ň°tevn√≠k n√°jde na str√°nke program k√≠n a divadiel, inform√°cie o hudobn√Ĺch podujatiach a festivaloch, o v√Ĺstav√°ch, m√ļze√°ch ale aj √Įa¬ĺŇ°√≠ch akci√°ch. Str√°nka eŇ°te teraz nieje ofici√°lne spusten√°, ale ur√®ite nielen Z√°horac√≠ na nej n√°jdu zauj√≠mav√© tipy kam vyrazi¬Ě…

Portál Slovákov v zahranièí

  • March 1st, 2005

Pomerne ve¬ĺa n√°vŇ°tevn√≠kov tejto str√°nky s√ļ Gajarania Ňĺij√ļci v zahrani√®√≠. Pr√°ve vŇ°etk√Ĺm Slov√°kom je ur√®en√Ĺ port√°l Exil.sk. Cie¬ĺom projektu je preklen√ļ¬Ě vzdialenostn√ļ bari√©ru medzi komunitami Slov√°kov vo svete i na Slovensku a preh√•bi¬Ě ich vz√°jomn√ļ komunik√°ciu.