Gajary » archive for April, 2005

Prvomájové Malacky

  • April 24th, 2005

Aj tento rok sa v Z√°mockom parku v Malack√°ch bud√ļ kona¬Ě prvom√°jov√© sl√°vnosti. Hlavn√Ĺmi organiz√°tormi s√ļ mesto Malacky a Z√°horske
Centrum kult√ļry. Spoluorganiz√°tori: Neverland, ZU҆, CV√ą, M.L.O.K, ҆K Malacky a Stroj√°r Malacky.

Program

Hlavn√° trib√ļna:
10.00 Otvorenie – maŇĺoretky
10.30 Gal√°ne√®ka – krojov√° muzika, dychov√Ĺ s√ļbor
12.15 Belasí Рcountry hudba + taneèná country skupina

13.30 Spinek – s√ļbor ¬ĺudov√Ĺch piesni a tancov
15.30 Maxim Turbulenc
17.00 Bavia nás priatelia Рz Veselí nad Moravou
18.30 I. Ganserdndorfer Musikverein – s√ļbor dychov√Ĺch n√°strojov z Rak√ļska
20.00 Mel√≥die a hostia Petra StaŇ°eka

Vstupn√° br√°na:
10.00 LibuŇ°a – folkl√≥rna skupina z Plavck√©ho Mikul√°Ň°a

H√°dzan√°rske ihrisko:
10.30 EL√Ā A HOP – v predstaven√≠ √ąIN – √ąIN

12.00 Cirkus Zcug – vyst√ļpenie mlad√Ĺch hercov ZU҆ a ZCK
13.00 Diskot√©ka – pre vŇ°etky vesel√© deti spojen√° z prezent√°ciou tane√®n√Ĺch skup√≠n CV√ą, M҆, detsk√Ĺ domov, ҆Z҆
non stop Рelektrické autíèka, motorky, skákací hrad

Volejbalové ihrisko:
12.00 ŇĹiaci Z҆ Z√°hor√°cka – predz√°pas
14.00 Stroj√°r Malacky – VKP Bratislava – exhibi√®n√Ĺ z√°pas

L√ļka pri kaŇ°tieli:
10.00 Stan detskej radosti – v√Ĺtvarn√Ĺ workshop – O.Z. M.L.O.K
10.00 Cve√ąko bav√≠ deti

11.00 Skupina historick√©ho Ň°ermu, letov√© uk√°Ňĺky dravcov, prehliadka dobov√Ĺch kost√Ĺmov
13.00 Neco z Hamb√°lku – divadeln√Ĺ automat

҆kvarov√© ihrisko:
13.00 The Reel
14.30 Ska2Tonics
16.00 No perfect
17.30 Vetroplach
19.00 Vidiek
21.00 Polemic

Futbalové ihrisko:
10.00 ҆K Malacky -M҆K PetrŇĺalka – mladŇ°√≠ Ňĺiaci
12.00 ҆K Malacky -M҆K PetrŇĺalka – starŇ°√≠ Ňĺiaci

Trávnaté plochy:
Рkone a koníèky
– ma¬ĺovanie na tv√°r
Рobèerstvenie, trhy a remeslá
– ma¬ĺovanie na stojanoch – ZU҆

Parkovisko za OD Stred:

– v√Ĺstava veter√°nov z predv√°dzac√≠mi jazdami
Рkolotoèe

Majstrovstv√° Slovenska v Country-Crosse

  • April 23rd, 2005

Po dlhej dobe sa v naŇ°ej obci nie√®o dialo (a eŇ°te jeden de√≤ bude dia¬Ě) – Majstrovstv√° Slovenska s medzin√°rodnou √ļ√®as¬Ěou a z√°rove√≤ Slovensk√Ĺ poh√°r country-crosse. Na obec ide o pomerne ve¬ĺk√ļ akciu, celkov√Ĺ po√®et n√°vŇ°tevn√≠kov aj s√ļ¬ĚaŇĺiacich sa predpoklad√° okolo tis√≠cky. BohuŇĺia¬ĺ akcia nebola takmer v√ībec propagovan√°. Organiz√°tori to vysvet¬ĺuj√ļ t√Ĺm, Ňĺe ide o akciu pre fan√ļŇ°ikov tohoto Ň°portu ‚Äď tak na√®o l√°kadl√°. Pod¬ĺa m√≤a je ve¬ĺk√° Ň°koda, Ňĺe aŇĺ v de√≤ konania sa do schr√°nok dostalo Malacko, kde je rozhovor z predsedom klubu Vladim√≠rom RuŇĺi√®kom a mal√° inform√°cia dole na Ň°portovej strane. A to bolo vŇ°etko pripravovan√© v polro√®nom predstihu…

V√Ĺsledky prvej ankety na Gajarskej str√°nke

  • April 22nd, 2005

Prv√° anketa, ktor√° bola na tomto webe zverejnen√° sa t√Ĺkala pr√°ve existencie str√°nky o obci: Mala by by¬Ě ofic√°lna webov√° prezent√°cia obce Gajary ?. Dokopy sa nazbieralo 132 hlasov a v√Ĺsledky s√ļ nasledovn√©:

jasné Р123 hlasov
preèo nie Р3 hlasy
asi nie – 1 hlas

naèo Р5 hlasov

Osobne som ve¬ĺmi r√°d, Ňĺe to dopadlo tak ako to dopadlo ūüôā Samozrejme
som pripravil √ĮalŇ°iu anketu, tentoraz spojen√ļ z internetom v obci, tak
nev√°hajte a hlasujte.

Majstrovstv√° Slovenska v Country-Crosse

  • April 20th, 2005

V d√≤och 23. aŇĺ 24. apr√≠la sa v Gajaroch bud√ļ kona¬Ě Majstrovstv√° Slovenska v Country-Crosse. Pozvan√Ĺ s√ļ vŇ°etci, ktor√≠ maj√ļ radi siln√© stroje, skvel√© motorky, pr√≠jemn√ļ spolo√®nos¬Ě, v√ī√≤u gul√°Ň°u, pe√®en√Ĺch klob√°s a pach benz√≠nu.