Gajary » archive for April, 2006

Prvomájové Malacky 2006

  • April 27th, 2006

HLAVN√Ā TRIB√öNA
9.55 Otvorenie
10.00 M√ĀJOVANKA, dychov√° hudba
11.30 Goldies Band, hudobn√° skupina
13.00 Cifra Skalica, cimbalovka
14.30 Silver Strings alias Kvakin a spol., country
16.00 The Beatles performed by Brouci band
17.30 KMEOBAND
19.00 Maj√°les so skupinou EMINENT

VSTUPN√Ā BR√ĀNA
9.30 Dychov√° hudba a detsk√Ĺ folkl√≥rny s√ļbor z Borsk√©ho Mikul√°Ň°a

H√ĀDZAN√ĀRSKE IHRISKO
10.30 DIVADLO LUDUS: Sedmokráska, interaktívna hra
11.45 Taneèn√© skupiny CVÈ a MCK
13.00 DIVADLO MASKA: Èarodejn√≠k Abrak a drak
14.30 Muzik√°lov√© Ň°t√ļdio CVÈ: STRA҆IDELN√Ě Z√ĀMOK
15.00 Diskot√©ka s rozpr√°vkov√Ĺmi bytostami, DJ Palo Knotek

VOLEJBALOV√Č IHRISKO
14.00 STROJ√ĀR MALACKY – INTERNACION√ĀLI

L√öKA PRI KA҆TIELI
10.00 STAN DETSKEJ RADOSTI, OZ M.L.O.K., CVÈ
10.30 ASTUR skupina historick√©ho Ň°ermu, sokoliari, prehliadka dobov√Ĺch kost√Ĺmov, historick√Ĺ Ň°erm
12.00 NECO Z HAMB√ĀLKU:
Detsk√© divadeln√© Ň°t√ļdio DNH: P√§ka z nudy, UŇĺovky, Nedajme sa, Malaèan√©!
҆t√ļdio mlad√Ĺch DNH: Medzi nebom a zemou, medzi muŇĺom a Ňĺenou
STAN ZDRAVIA

҆KVAROV√Č IHRISKO
13.00 Centrum rozbitého skla
14.00 Nox
15.00 Strana 156
16.00 Requiem
17.00 The Reel
19.00 ZDENKA PREDN√Ā so skupinou Loopichi
21.00 DESMOD

Festival v Gajaroch

  • April 23rd, 2006

V d√≤och 29.4-30.4.2006 sa bude v Spolo√®enskom dome Gajary kona¬Ě Medzin√°rodn√Ĺ folkl√≥rny festival.

Gajary s ofici√°lnou str√°nkou

  • April 23rd, 2006

Obec Gajary m√° kone√®ne svoju ofici√°lnu str√°nku, ktor√ļ n√°jdete na adrese www.gajary.sk. Web zatia¬ĺ nieje aktualizovan√Ĺ a neprin√°Ň°a takmer nijak√© inform√°cie, preto d√ļfam Ňĺe sa tak √®oskoro stane : )

O√®ak√°vam minim√°lne diskusn√© f√≥rum a nejak√Ĺ RSS alebo ATOM feed…

D√ľrnkrut pod vodou

  • April 3rd, 2006

Po pretrhnut√≠ hr√°dze na Morave v spolkovej krajine Doln√© Rak√ļsko zaplavili masy vody obec D√ľrnkrut v okrese G√§nserndorf. Pod¬ĺa inform√°ci√≠ rak√ļskej agent√ļry APA museli v dedine, ktor√° m√° 2100 obyvate¬ĺov, evakuova¬Ě mnoŇĺstvo domov.

Priehrada na Morave sa pretrhla v d√•Ňĺke 100 metrov o 3.30 hod. v noci. Technick√≠ pracovn√≠ci √ļdrŇĺby ciest vynakladaj√ļ od r√°na vŇ°etko √ļsilie na to, aby voda nezaplavila najbliŇĺŇ°iu Ň°t√°tnu cestu. Hladina Moravy v t√Ĺchto miestach dosahuje tri metre. V priebehu d√≤a sa op√§¬Ě r√°ta s jej ¬ĺahk√Ĺm zv√ĹŇ°en√≠m. Vysok√ļ hladinu v Rak√ļsku m√° aj rieka Dunaj a ostatn√© rie√®ne toky. V tomto pr√≠pade vŇ°ak zost√°va situ√°cia stabiln√° a ak√ļtne nebezpe√®enstvo z√°plav nehroz√≠.

Zdroj: TASR