Gajary » archive for April, 2006

Prvomájové Malacky 2006

 • April 27th, 2006

HLAVNÁ TRIBÚNA
9.55 Otvorenie
10.00 MÁJOVANKA, dychová hudba
11.30 Goldies Band, hudobná skupina
13.00 Cifra Skalica, cimbalovka
14.30 Silver Strings alias Kvakin a spol., country
16.00 The Beatles performed by Brouci band
17.30 KMEOBAND
19.00 Majáles so skupinou EMINENT

VSTUPNÁ BRÁNA
9.30 Dychová hudba a detský folklórny súbor z Borského Mikuláša

HÁDZANÁRSKE IHRISKO
10.30 DIVADLO LUDUS: Sedmokráska, interaktívna hra
11.45 Taneèné skupiny CVÈ a MCK
13.00 DIVADLO MASKA: Èarodejník Abrak a drak
14.30 Muzikálové štúdio CVÈ: STRAŠIDELNÝ ZÁMOK
15.00 Diskotéka s rozprávkovými bytostami, DJ Palo Knotek

VOLEJBALOVÉ IHRISKO
14.00 STROJÁR MALACKY – INTERNACIONÁLI

LÚKA PRI KAŠTIELI
10.00 STAN DETSKEJ RADOSTI, OZ M.L.O.K., CVÈ
10.30 ASTUR skupina historického šermu, sokoliari, prehliadka dobových kostýmov, historický šerm
12.00 NECO Z HAMBÁLKU:
Detské divadelné štúdio DNH: Päka z nudy, Užovky, Nedajme sa, Malaèané!
Štúdio mladých DNH: Medzi nebom a zemou, medzi mužom a ženou
STAN ZDRAVIA

ŠKVAROVÉ IHRISKO
13.00 Centrum rozbitého skla
14.00 Nox
15.00 Strana 156
16.00 Requiem
17.00 The Reel
19.00 ZDENKA PREDNÁ so skupinou Loopichi
21.00 DESMOD

 • Novinky
 • Comments Off on Prvomájové Malacky 2006

Festival v Gajaroch

 • April 23rd, 2006

V dòoch 29.4-30.4.2006 sa bude v Spoloèenskom dome Gajary kona Medzinárodný folklórny festival.

 • Novinky
 • Comments Off on Festival v Gajaroch

Gajary s oficiálnou stránkou

 • April 23rd, 2006

Obec Gajary má koneène svoju oficiálnu stránku, ktorú nájdete na adrese www.gajary.sk. Web zatia¾ nieje aktualizovaný a neprináša takmer nijaké informácie, preto dúfam že sa tak èoskoro stane : )

Oèakávam minimálne diskusné fórum a nejaký RSS alebo ATOM feed…

 • Novinky
 • Comments Off on Gajary s oficiálnou stránkou

Dürnkrut pod vodou

 • April 3rd, 2006

Po pretrhnutí hrádze na Morave v spolkovej krajine Dolné Rakúsko zaplavili masy vody obec Dürnkrut v okrese Gänserndorf. Pod¾a informácií rakúskej agentúry APA museli v dedine, ktorá má 2100 obyvate¾ov, evakuova množstvo domov.

Priehrada na Morave sa pretrhla v dåžke 100 metrov o 3.30 hod. v noci. Technickí pracovníci údržby ciest vynakladajú od rána všetko úsilie na to, aby voda nezaplavila najbližšiu štátnu cestu. Hladina Moravy v týchto miestach dosahuje tri metre. V priebehu dòa sa opä ráta s jej ¾ahkým zvýšením. Vysokú hladinu v Rakúsku má aj rieka Dunaj a ostatné rieène toky. V tomto prípade však zostáva situácia stabilná a akútne nebezpeèenstvo záplav nehrozí.

Zdroj: TASR

 • Novinky
 • Comments Off on Dürnkrut pod vodou