Gajary » read post

Majstrovstv√° Slovenska v Country-Crosse

  • April 23rd, 2005

Po dlhej dobe sa v naŇ°ej obci nie√®o dialo (a eŇ°te jeden de√≤ bude dia¬Ě) – Majstrovstv√° Slovenska s medzin√°rodnou √ļ√®as¬Ěou a z√°rove√≤ Slovensk√Ĺ poh√°r country-crosse. Na obec ide o pomerne ve¬ĺk√ļ akciu, celkov√Ĺ po√®et n√°vŇ°tevn√≠kov aj s√ļ¬ĚaŇĺiacich sa predpoklad√° okolo tis√≠cky. BohuŇĺia¬ĺ akcia nebola takmer v√ībec propagovan√°. Organiz√°tori to vysvet¬ĺuj√ļ t√Ĺm, Ňĺe ide o akciu pre fan√ļŇ°ikov tohoto Ň°portu ‚Äď tak na√®o l√°kadl√°. Pod¬ĺa m√≤a je ve¬ĺk√° Ň°koda, Ňĺe aŇĺ v de√≤ konania sa do schr√°nok dostalo Malacko, kde je rozhovor z predsedom klubu Vladim√≠rom RuŇĺi√®kom a mal√° inform√°cia dole na Ň°portovej strane. A to bolo vŇ°etko pripravovan√© v polro√®nom predstihu…

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>