Gajary » read post

Kostol Zvestovania Panny M√°rie – dokon√®i¬Ě

  • October 9th, 2005

Ke√ĮŇĺe kostol√≠k sv. Mikul√°Ň°a uŇĺ nesta√®il a veriacich st√°le prib√ļdalo, za√®alo sa pom√ĹŇ°¬ĺa¬Ě nad v√Ĺstavbou nov√©ho, v√§√®Ň°ieho kostola. V roku 1653 priŇ°iel do Gaj√°r za far√°ra Juraj HradeŇ°√°n. Veriaci, ktor√Ĺ zostali vern√≠ starej viere, poŇĺiadali nov√©ho katol√≠ckeho zemep√°na P√°lfiho, aby im ako patr√≥n parnosti postavil nov√Ĺ kostol. Tento pr√°ve dostaval svoj malack√Ĺ kaŇ°tie¬ĺ, frantiŇ°k√°nsky kl√°Ň°tor a kostol, preto nenaŇ°li u neho pochopenie. Pon√ļkol im zdarma materi√°l, ale pr√°ce remeseln√≠kov museli plati¬Ě poddan√≠. Hrd√≠ Gajarania odmietli slovami ‚Äď vŇ°etko alebo ni√®. Preto kronik√°r poznamen√°va, Ňĺe postaven√Ĺ bol v roku 1665 z financi√≠ farnosti a obce. UŇĺ predt√Ĺm mali farn√≠ci naŇ°etren√ļ k√īpku pe√≤az√≠, ktor√© chceli pouŇĺi¬Ě na zak√ļpenie organu a lav√≠c do star√©ho kostol√≠ka. PouŇĺili ich ako z√°klad na v√Ĺstavbu nov√©ho kostola, ktor√Ĺ za√®ali stava¬Ě c roku 1653. Stavali ho 28 rokov. V roku 1656 far√°r Juraj HradeŇ°√°√≤ zomiera. Za jeho n√°stupcu Juraja Mard√≥ciho vyp√≠sala obec na ob√®anov ur√®it√ļ pe√≤aŇĺn√ļ sumu, ktorou mal kaŇĺd√Ĺ prispie¬Ě na v√Ĺstavbu kostola. V roku 1656 kladie p√°nsky prefekt J√°n ŇĹigraj do z√°kladov hlavn√©ho olt√°ra relikvie r√īznych sv√§tcov. V tejto dobe mala obec iba 1 200 obyvate¬ĺov, z ktor√Ĺch bolo vraj ve¬ĺa luter√°nov. VŇ°etci vŇ°ak pom√°hali ve¬ĺmi obetavo. Poskytovali z√°prahy, pr√°cu i peniaze. Tehlu si vyr√°bali sami. Pri novostavbe postavili dve pece, drevo nar√ļbali v okolit√Ĺch lesoch, ktor√© siahali aŇĺ po meste√®ko. V Hodon√≠ne najali tehliarskeho majstra Petra N√°kladn√©ho, ktor√©mu zverili dozor nad v√Ĺrobou. Hlinu vozili furmani z okolit√Ĺch hlin√≠kov, Ňĺeliari z hofiermi ju miesili a robili z nej tehly, ktor√© sa miestne suŇ°ili a vypa¬ĺovali. Stavba pokra√®ovala pomaly, zomreli √ĮalŇ°√≠ Ň°tyria far√°ri, ale d√≤a 19.6.1680 za k√≤aza Mateja Paderovsk√©ho stavbu ukon√®ili osaden√≠m kr√≠Ňĺa do makovice veŇĺe do ktorej vloŇĺili i pam√§tn√Ĺ spis, ako bolo vtedy zvykom. Nesk√īr ke√Į v roku 1740 veŇĺa spadla, ho naŇ°li. Kostol vysv√§tili v roku 1681 biskup Ferdinand P√°lfi, ktor√Ĺ vysv√§til i kostol v KostoliŇ°ti a farsk√Ĺ kostol v Malack√°ch.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>