Gajary » read post

Národopis: Obytné domy

  • April 13th, 2007

Pr√≠√®n√≠ domy maj√ļ do ulice viac izieb. Najzauj√≠mavejŇ°ie s√ļ ve¬ĺk√© roz¬ĺahl√© sedliacke domy. Z g√°nku (chodby uprostred domu) sa vch√°dza obojstranne do predn√Ĺch i zadn√Ĺch izieb a do kuchyne. Vpredu vy√ļs¬Ěuje g√°nek na ulicu vzadu do dvora. Domy s√ļ oby√®ajne stavan√© do L. Do ulice s√ļ ob√Ĺvacie izby, za nimi kuchy√≤a. V dlhŇ°ej √®asti do dvora s√ļ komory, maŇ°tale, k√īlne, √ļdiare√≤ a chlievy. Na konci bol okou pre voz. Vo dvore maj√ļ Gajarania skoro v kaŇĺdom dome letn√ļ kuchynku, ktor√° je akousi Ň°pecialitou. P√īvodne v nej varili pre dom√°ce zvierat√°. Sedliacky dom uzatv√°ra vpredu Ň°irok√° br√°na, ktorou sa vch√°dzalo do dvora zo z√°prahom. Napojen√° na susedn√Ĺ dom vytv√°ra uzavret√Ĺ celok. Napokon bolo ve¬ĺa mal√Ĺch dom√®ekov ‚Äď chal√ļpok, ktor√© mali do ulice jednu izbu, za √≤ou mal√ļ kuchynku, komoru, vo dvore maŇ°ta¬ĺku pre kozu, kur√≠n √®i chlievik pre oŇ°√≠pan√ļ, pr√≠padne i kr√°lik√°re√≤. Milovn√≠ci holubov mali vo dvoroch holubn√≠ky na vysok√Ĺch st√•poch. H√ļru ‚Äď povalu nad obytn√Ĺmi miestnos¬Ěami, komorami i maŇ°ta¬ĺami pouŇĺ√≠vali na usklad√≤ovanie nepotrebn√Ĺch vec√≠. Vydl√°Ňĺden√© tehlami sl√ļŇĺili i na usklad√≤ovanie obilia, ktor√© sa vo¬ĺne sypan√© dobre pres√ļŇ°alo. V bohat√Ĺch domoch bola i jedna z izieb ako par√°dn√≠ izba, do ktorej vodili vz√°cne n√°vŇ°tevy hlavne na hody. V niektor√Ĺch domoch mali pre rodi√®ov v√Ĺminku. Bola to izbi√®ka s kuchynkou a komorou. Pri odovzd√°van√≠ majetku de¬Ěom s totiŇĺ gazda vym√≠nil, Ňĺe bude ma¬Ě vlastn√© obydlie a starostlivos¬Ě, zo strany dedi√®a, ktor√©mu odovzd√°val cel√Ĺ majetok. Po smrti rodi√®ov prenaj√≠mali izbi√®ky hoferom, t.j. n√°jomn√≠kom. Kedysi to bolo poddan√Ĺ bez p√īdy, nesk√īr chudobn√Ĺ ¬ĺudia. Zem ‚Äď poduaha b√Ĺvala ozaj zemou. Uroben√° z ud√ļsanej Ňĺltnej hliny mieŇ°anej s plevami sa musela √®asto vymaz√°va¬Ě. EŇ°te v roku 1932 ju malo asi 30 percent domov. Nesk√īr sa podlahy dl√°Ňĺdili tehlami, ktor√© sa pos√Ĺpali na nede¬ĺu pieskom. Po nich priŇ°li na rad drevn√© dl√°Ňĺky, ktor√© sa dnes nahr√°dzaj√ļ parketami √®i r√īznymi podlahov√Ĺmi krytinami. Stropy sa robili dreven√© ‚Äď doŇ°ten√© uloŇĺen√© na siln√Ĺch tr√°moch ‚Äď hrad√°ch. B√Ĺvali pekne vyrez√°van√© s letopo√®tom a inici√°lkami gazdu, ktor√Ĺ dom postavil. Na tr√°my sa veŇ°ali tanieriky, dŇĺb√°nky a obr√°zky. Priestor medzi tr√°mami a stropom sl√ļŇĺil na uskladnenie kn√≠h, √®asopisov, kalend√°rov a pod. V jed√°lenskej miestnosti bola zvy√®ajne pekne vyrez√°van√°, ma¬ĺovan√°, rohov√° lavica, pred ktorou bol podobne zhotoven√Ĺ st√īl. Na sten√°ch viseli obr√°zky sv√§t√Ĺch, medzi oknami kr√≠Ňĺ, na boku zrkadlo a v jednom k√ļte rohov√° skrinka, ktorej sa hovorilo kasli√®ka, do ktorej ukladali p√≠sacie potreby, doklady, peniaze a modlitebn√© kniŇĺky. V izbe, kde sa sp√°valo, bola v√§√®Ň°ia poste¬ĺ pre manŇĺelov, postele pre rodi√®ov i deti, truhlice na sviato√®n√© Ň°atstvo (kroj). B√Ĺvali pekne ma¬ĺovan√©. Nech√Ĺbala ani Ň°ubl√°tkov√° truhlica, t.j. truhla z ve¬ĺk√Ĺmi z√°suvkami na pr√°dlo, ru√®n√≠ky, vlniaky a drobn√© √®asti odevu. Pr√≠padne do nej zamykali peniaze, cennejŇ°ie veci, d√īleŇĺit√© doklady. Skrine dneŇ°n√©ho typu priŇ°li do m√≥dy nesk√īr, pretoŇĺe nezodpovedali vtedajŇ°√≠m potreb√°m. Nad poste¬ĺami m√°vali v niektor√Ĺch domoch byduo (bydlo). Bola to dlh√° h√ļla na odkladanie denn√©ho Ň°atstva, koŇĺuchov, √®iŇĺiem, per√≠n a podobne. Postele zastlan√© perinami b√Ĺvali prikryt√© vyŇ°√≠van√Ĺmi prikr√Ĺvkami, ktor√© si nevesty prin√°Ň°ali do v√Ĺbavy. Na vykurovanie miestnosti sl√ļŇĺila v k√ļte stojaca kach¬ĺov√° pec, na ktorej oby√®ajne sp√°vali deti. Za domami sa rozprestierali humn√° zo stodolami. Pod¬ĺa star√Ĺch cis√°rskych predpisov sa mohli stodoly k√īli poŇĺiarom stava¬Ě iba mimo obytn√Ĺch √®ast√≠. St√°li v radoch za humnami. Na ich v√Ĺstavbe prevl√°dalo drevo.

Comments are closed.