Gajary » read post

Nemocnica na zozname Рèo na to mesto?

  • June 19th, 2007

“Pred siedmimi rokmi podp√≠salo viac ako 16-tis√≠c obyvate¬ĺov mesta a regi√≥nu pet√≠ciu za zachovanie nemocnice. V tom √®ase bolo zariadenie v katastrof√°lnom stave. S√ļ√®asn√° podoba nemocnice sa s n√≠m ned√° ani porovna¬Ě,” reaguje prim√°tor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka na medializovan√ļ inform√°ciu o √ļdajnom navrhovanom zruŇ°en√≠ Nemocnice v Malack√°ch.

TV Mark√≠za vo svojom hlavnom spravodajstve odvysielala inform√°ciu, pod¬ĺa ktorej je pripraven√© ruŇ°enie takmer dvadsiatich slovensk√Ĺch nemocn√≠c. Medzi nimi je aj Nemocnica v Malack√°ch. J. Ondrejka: “UŇĺ Ň°tvrt√Ĺ rok nemocnicu prev√°dzkuje spolo√®nos¬Ě Nemocni√®n√°, a.s., s √ļ√®as¬Ěou mesta, ktor√° investovala s√ļkromn√Ĺ kapit√°l do rekonŇ°trukcie objektu a n√°kupu nov√Ĺch medic√≠nskych pr√≠strojov. O√®ividn√© zmeny i rast√ļca spokojnos¬Ě pacientov potvrdzuj√ļ, Ňĺe nemocnica je v dobr√Ĺch ruk√°ch. Obsah dokumentu, ktor√Ĺ Slovensk√° lek√°rska komora odovzdala premi√©rovi R. Ficovi a ministrovi zdravotn√≠ctva I. Valentovi√®ovi, nepozn√°m, pevne vŇ°ak ver√≠m, Ňĺe inform√°cie, ktor√© sa dostali do m√©di√≠, s√ļ skreslen√©.”

zdroj: malacky.sk

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>