Gajary » archive for April, 2004

Druhé kolo prezidentských volieb

  • April 17th, 2004

Druhé kolo prezidentských volieb je dnes na Základnej škole v Gajaroch v èase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

  • Novinky
  • Comments Off on Druhé kolo prezidentských volieb

Perzidentské vo¾by

  • April 3rd, 2004

Prvé kolo prezidentských volieb je dnes na Základnej škole v Gajaroch v èase od 7,00 hod. do 22,00 hod. V prípade nezvolenia v prvom kole, bude druhé kolo dòa 17.4.2004

  • Novinky
  • Comments Off on Perzidentské vo¾by