Gajary » archive for May, 2005

Festival humoru

  • May 30th, 2005

Aký je záhorácky humor? Predsa jedineèný a skvelý! Dôkazom tohto tvrdenia bol i 2. roèník festivalu hovoreného záhoráckeho slova ,,Konc jak živé 2005“, ktorý sa uskutoènil v Gajaroch. Gajarský kultúrny dom praskal v druhú májovú nede¾u vo švíkoch a prekypoval dobrou náladou. Zišli sa tu totiž takmer dve stovky ¾udí so zmyslom pre humor a dobrú zábavu. Hoci porota nemala ¾ahkú úlohu, do celoslovenskej súaže napokon posunula trojicu F. Slobodová z Gajár, A. Lachkovièová zo Stupavy a J. Benkoviè z Lábu.

  • Novinky
  • Comments Off on Festival humoru

Fotografie z Gajarského Country Crossu

  • May 20th, 2005

Ktorý sa konal v dòoach 23. a 24. apríla 2005 nájdete na adrese http://www.volny.cz/palgajary/gajary.htm.

  • Novinky
  • Comments Off on Fotografie z Gajarského Country Crossu