Gajary » read post

Mestsk√© umel√© klzisko za√®√≠na zimn√ļ sez√≥nu

  • November 23rd, 2007

V piatok 23. novembra o 14.30 h sa za√®ne zimn√° sez√≥na umelej ¬ĺadovej plochy v Z√°mockom parku v Malack√°ch. V tento de√≤ bude klzisko otvoren√© do 19.00 h a vstup pre verejnos¬Ě bude bezplatn√Ĺ. Zadarmo sa bud√ļ Mala√®ania kor√®u¬ĺova¬Ě eŇ°te raz ‚Äď na Mikul√°Ň°a. Mesto v spolupr√°ci s Mestsk√Ĺm centrom kult√ļry pripravuje ve¬ĺk√Ĺ mikul√°Ň°sky happening v Z√°mockom parku v r√°mci s√©rie podujat√≠ Adventn√© Malacky 2007.

Vybudovanie umelej ¬ĺadovej plochy bolo dominantnou s√ļ√®as¬Ěou projektu Rekrea√®n√Ĺ are√°l v Z√°mockom parku v Malack√°ch, ktor√Ĺ malack√° samospr√°va s podporou E√ö vo v√ĹŇ°ke 11 mil. Sk realizovala v minulom roku. Klzisko s rozmermi 20×40 m sa nach√°dza na ploche h√°dzan√°rskeho ihriska; je montovate¬ĺn√© a mimo zimnej sez√≥ny sl√ļŇĺi ihrisko p√īvodn√©mu √ļ√®elu. Umel√° ¬ĺadov√° plocha je prev√°dzkyschopn√° uŇĺ pri teplote +8st.C.

Prev√°dzkovate¬ĺom umelej ¬ĺadovej plochy je na z√°klade zmluvn√©ho vz¬Ěahu s mestom Telov√Ĺchovn√° jednota Stroj√°r Malacky. Vstupn√© pre verejnos¬Ě je 20 Sk (deti) a 30 Sk (dospel√≠). Klzisko bude po√®as celej zimnej sez√≥ny otvoren√© v pondelok ‚Äď piatok v √®ase 14.30 ‚Äď 19.00 h, v sobotu a nede¬ĺu 14.00 ‚Äď 19.00 h. Z¬ĺavu maj√ļ Ň°koly do 14.00 h v d√≤och Ň°kolsk√©ho vyu√®ovania, kedy si maj√ļ moŇĺnos¬Ě plochu prenaja¬Ě za 200 Sk/h. Od 20.00 h do polnoci je plocha k dispoz√≠cii organizovan√Ĺm skupin√°m. Cena pren√°jmu je 1200 Sk/h.

  • Novinky
  • Comments Off on Mestsk√© umel√© klzisko za√®√≠na zimn√ļ sez√≥nu

Comments are closed.