Gajary » read post

Malacky – Webkamera op√§¬Ě na str√°nke

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky m√° od dneŇ°n√©ho d√≤a na svojej ofici√°lnej internetovej str√°nke www.malacky.sk op√§¬Ě webkameru. Jej prev√°dzkovate¬ĺom je spolo√®nos¬Ě Zvac Systems, s. r. o., a¬†poskytovate¬ĺom internetov√©ho pripojenia firma Connected, s. r. o. Cie¬ĺom umiestnenia kamery na internetovom port√°li mesta je umoŇĺni¬Ě uŇĺ√≠vate¬ĺom str√°nky on-line n√°vŇ°tevu Malaciek.

Internetov√° str√°nka Malaciek uŇĺ v¬†minulosti pon√ļkala sluŇĺby webkamery, z¬†technick√Ĺch pr√≠√®in vŇ°ak t√ļto ponuku obmedzila. Mesto oslovilo dom√°ce spolo√®nosti s¬†ponukou na spolupr√°cu vo forme bezplatn√©ho poskytnutia kamery. O¬†dneŇ°n√©ho d√≤a Ňĺiv√Ĺ prenos z¬†ul√≠c mesta zabezpe√®uje profesion√°lna IP kamera ‚Äď model AXIS 214 PTZ. Je ur√®en√° na vzdialen√Ĺ monitoring s¬†moŇĺnos¬Ěou 10-n√°sobn√©ho pribl√≠Ňĺenia. Je plne ovl√°date¬ĺn√° uŇĺ√≠vate¬ĺom a¬†umoŇĺ√≤uje manipul√°ciu v¬†r√°mci nastaven√©ho min√ļtov√©ho intervalu. V¬†z√°ujme osobnej ochrany obyvate¬ĺov a¬†n√°vŇ°tevn√≠kom mesta je na zariaden√≠ nastaven√° niŇĺŇ°ia miera pribl√≠Ňĺenia a¬†obmedzen√Ĺ √®as na manipul√°ciu.

Internetov√° str√°nka www.malacky.sk v¬†s√ļ√®asnosti prech√°dza komplexnou rekonŇ°trukciou. Po redizajne sa zmen√≠ z¬†informa√®n√©ho port√°lu na port√°l sluŇĺieb. Spustenie str√°nky v¬†novej podobe sa o√®ak√°va v¬†druhej polovici j√ļla.

  • Novinky
  • Comments Off on Malacky – Webkamera op√§¬Ě na str√°nke

Comments are closed.