Gajary » read post

Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky je zaraden√© do pilotnej siete turistick√Ĺch zariaden√≠ a¬†sluŇĺieb, ktor√© s√ļ prisp√īsoben√© potreb√°m cyklistov. Certifik√°t s¬†logom projektu Vitajte cyklisti! pre Turisticko-informa√®n√ļ kancel√°riu, ktorej zria√Įovate¬ĺom je mesto, prevzal 13. j√ļna prim√°tor Jozef Ondrejka.

Cie¬ĺom certifik√°cie Vitajte cyklisti! je podpori¬Ě cyklistick√ļ dopravu a¬†cykloturizmus. Sie¬Ě s¬†√ļspechom funguje v¬†susedn√Ĺch √ąech√°ch a¬†je v¬†nej zaregistrovan√Ĺch 800 subjektov. Certifika√®n√ļ sch√©mu na Slovensku riadi Nad√°cia Ekopolis. V¬†√ļvode tohto roka rozbehla pilotn√ļ sie¬Ě na Z√°hor√≠, od m√°ja za√®ala pracova¬Ě na n√°rodnom projekte s¬†amb√≠ciou zaregistrova¬Ě 300 zariaden√≠. Subjekty zara√Įuje do siete prostredn√≠ctvom Ň°tyroch kateg√≥ri√≠: ubytovacie zariadenia, kempingy, stravovacie zariadenia, turistick√© ciele a sluŇĺby. V¬†kaŇĺdej kateg√≥rii s√ļ povinn√© krit√©ri√°, ktor√© mus√≠ zariadenie sp√•√≤a¬Ě bez v√Ĺnimky a volite¬ĺn√© krit√©ri√°, z ktor√Ĺch stanoven√Ĺ po√®et mus√≠ zariadenie sp√•√≤a¬Ě pod¬ĺa svojho v√Ĺberu.

V¬†r√°mci pilotnej siete certifikoval akreditovan√Ĺ hodnotite¬ĺ Milan Holl√Ĺ na Z√°hor√≠ 14 subjektov. Mesto Malacky sa chce v¬†sieti prezentova¬Ě predovŇ°etk√Ĺm ponukou turistick√Ĺch cie¬ĺov a informa√®n√Ĺch okruhov. Ako √ļ√®astn√≠k projektu rozŇ°√≠rila Turisticko ‚Äď informa√®n√° kancel√°ria mesta svoje sluŇĺby o bezplatn√ļ √ļschov√≤u bicyklov a batoŇĺ√≠n pre cykloturistov, poskytnutie z√°kladn√©ho n√°radia pre opravy, ponuku cyklom√°p a¬†kontaktov na opravovne bicyklov.

√ŹalŇ°√≠m certifikovan√Ĺm subjektom na Dolnom Z√°hor√≠ je spolo√®nos¬Ě Agropartner z Plaveck√©ho Podhradia so svojou ponukou ubytovania, agroturistiky, moŇĺnost√≠ v√Ĺu√®by jazdy na koni a¬†regener√°cie. Riadite¬ĺ spolo√®nosti Ing. Vladim√≠r Chovan (na fotografii v¬ĺavo) prevzal spolu s¬†prim√°torom RNDr. Jozefom Ondrejkom (vpravo) certifik√°t z¬†r√ļk akreditovan√©ho hodnotite¬ĺa Milana Holl√©ho.

  • Novinky
  • Comments Off on Malacky s¬†certifik√°tom Vitajte cyklisti!

Comments are closed.