Gajary » read post

Zjavenia

  • September 26th, 2005

V kaŇĺdej dobe boli ¬ĺudia n√°chyln√Ĺ vidie¬Ě v mnohom nadprirodzen√© sily a tak sa i v Gajaroch vraj zjavila Panna Maria. V roku 1731 pri Rompotovskom dome st√°l ve¬ĺmi star√Ĺ a mohutn√Ĺ dub, na ktor√Ĺ ktosi zavesil sochu Panny Marie Jeruzalemskej. Najprv sa k nej chodievali modli¬Ě poboŇĺnejŇ°√≠ jednotlivci, ktor√Ĺch √®asom prib√ļdalo, aŇĺ niekto vymyslel f√°m, Ňĺe sochu tam zavesila samotn√° Panna Maria. Miesto za√®ali navŇ°tevova¬Ě z√°stupy ¬ĺud√≠, cel√© procesie. O rozŇ°√≠renie sa zasl√ļŇĺili hlavne kr√°mkari, ktor√≠ si tu rozloŇĺili svoje b√ļdky, v ktor√Ĺch pred√°vali devoci√°lne predmety. PretoŇĺe sa im dobre darilo, pril√°kali sem ¬ĺahkovern√Ĺch veriacich z cel√©ho okolia a Dub sa stal stredom pozornosti. Konali sa tu vŇ°ak i veci, ktor√© nesl√ļŇĺili ku cti Matky BoŇĺej, sk√īr naopak. Po nariaden√≠ biskupsk√©ho √ļradu far√°r osobne odniesol sochu na faru a pou√®il veriacich, Ňĺe to √®o robia je modl√°rstvo. No napriek tomu ¬ĺudia k Dubu st√°le putovali. Preto far√°r poŇĺiadal panstvo, aby dalo dub vy¬Ěa¬Ě, √®o vŇ°ak neŇ°lo hladko. Rozz√ļren√≠ ¬ĺudia br√°nili vy¬Ěatiu stromu, rozpr√°Ň°ilo ich aŇĺ privolan√© vojsko, √®o far√°rovi nikdy nezabudli. V panike, ktor√° nastala po pr√≠chode vojska poprevracali kr√°mky s rozli√®n√Ĺmi suven√≠rmi, ktor√© zaŇ°lapali do blata. Pomaly sa na cel√ļ udalos¬Ě zabudlo, aŇĺ priŇ°iel rok 1894. Pri ҆peku v jednej z√°hrade naŇ°li nieko¬ĺko hlinen√Ĺch medail√≥nov, ktor√© vyplavila voda. Bola na nich nielen Panna M√°ria, ale i niektor√≠ sv√§tci. ¬ľudia za√®ali chodi¬Ě ve√®erami k vode, kde sa im √ļdajne zjavovali rozli√®n√© svetielka. Niektor√≠ dokonca tvrdili, Ňĺe videli vo vode Pannu M√°riu. Ich fant√°zia nemala hran√≠c. Opr√°Ň°ili star√ļ legendu o dube a situ√°cia sa zopakovala. Z√°stupy za√®ali putova¬Ě ku gajarskej studni√®ke. Na poŇĺiadanie fary panstvo vyslalo vojsko, ktor√© ¬ĺud√≠ rozh√°√≤alo, aŇĺ sa po √®ase na cel√ļ vec zabudlo. Takto sa skon√®ili gajarsk√© zjavenia, Gajary sa p√ļtnick√Ĺm miestom nestali. Kronik√°r vysvet¬ĺuje svetielkovanie v ҆peku t√Ĺm, Ňĺe hnilobn√° voda vytv√°ra plyny, ktor√© sa zapa¬ĺuj√ļ a zhas√≠naj√ļ. Dnes k tomu m√īŇĺeme prida¬Ě, Ňĺe bl√≠zko ҆peku s√ļ n√°lezisk√° zemn√©ho plynu, ktor√Ĺ mohol unika¬Ě, nejak√Ĺm sp√īsobom sa zapa¬ĺova¬Ě a vytv√°ra¬Ě z√°zra√®n√© svetielka.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>