Gajary » read post

Pustovníci

  • September 26th, 2005

UŇĺ od starokres¬Ěansk√Ĺch d√īb uchy¬ĺovali sa niektor√Ĺ muŇĺi na osamel√© miesta, aby sa Ňĺivotom pln√Ĺm rozj√≠mania a p√īstu √®o najviac pribl√≠Ňĺili k Bohu. Nosili drsn√© obleky, Ňĺivili sa Ňĺobran√≠m a darmi od ¬ĺud√≠. Nesk√īr sa zdruŇĺovali a z ich zdruŇĺen√≠ sa vyvinuli rehole. Na konto pustovn√≠kov sa za√®ali po lesoch a jaskyniach schov√°va¬Ě krimin√°lne Ňĺivly, ktor√© prepad√°vali a zab√≠jali ¬ĺud√≠. V roku 1756 vyŇ°iel cis√°rsky dekr√©t, pod¬ĺa ktor√©ho sa pustovn√≠ci museli necha¬Ě zaregistrova¬Ě u biskupa a z√≠ska¬Ě od neho certifik√°t, Ňĺe sa im osamel√Ĺ Ňĺivot povo¬ĺuje. Mnoh√Ĺm sa podarilo toto nariadenie ob√≠s¬Ě, preto bolo povolan√© vojsko, ktor√© niektor√Ĺch pozatv√°ralo, ostatn√Ĺch poslalo nap√§¬Ě domov do svojich obc√≠. I z Gajar boli v hor√°ch dvaja pustovn√≠ci. Ich priezvisk√° nepozn√°me, ale bol to Ondrej, ktor√Ĺ musel od√≠s¬Ě z D√ļbravky a Filip, ktor√Ĺ odiŇ°iel z Modry.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>