Gajary » read post

Kostol√≠k sv.Mikul√°Ň°a

  • October 9th, 2005

Nach√°dzal sa na mieste, kde dnes stoj√≠ socha najsv√§tejŇ°ej Trojice. I ke√Į si odmysl√≠me jeho √ļdajn√Ĺ ve¬ĺkomoravsk√Ĺ p√īvod musel by¬Ě ve¬ĺmi star√Ĺ. KedŇĺe v roku 1379 bola uŇĺ farnos¬Ě, tak tam ur√®ite musel by¬Ě aj kostol. Popis a n√°√®rt kostol√≠ka sa zachovali. Bol postaven√Ĺ z kame√≤a, v √®ase likvid√°cie v roku 1870, pokryt√Ĺ Ň°krid¬ĺou.
VeŇĺa postaven√° z p√°lenej tehly bola pokryt√° ihlanom z bieleho kame√≤a. Na jej vrchole bol Ňĺelezn√Ĺ kr√≠Ňĺ. Okn√° na chr√°me boli zamreŇĺovan√© a jedin√Ĺ vchod mal mas√≠vne dubov√© okovan√© dvere.

Kostol√≠k mal tri olt√°re. Na hlavnom bol obraz sv.Mikul√°Ň°a, po bokoch zo soŇ°kami sv.Petra a sv.Pavla. Obraz Sedmibolestnej Panny M√°rie v nadstavci mal po bokoch soŇ°ky sv.FrantiŇ°ka a sv. Antona. Jeden z bo√®n√Ĺch olt√°rov bol zasv√§ten√Ĺ Prebl. Panne M√°rii, ktorej obraz bol medzi soŇ°kami sv.R√≥cha a sv.J√°na Nepomuck√©ho, ktor√©mu bol zasv√§ten√Ĺ druh√Ĺ bo√®n√Ĺ olt√°r. Obraz mal po bokoch soŇ°ky sv. J√°na Krstite¬ĺa a sv.Flori√°na. V nadstavci bol obraz Vzkriesen√©ho P√°na. Kostol√≠k nemal dlaŇĺbu ani ch√≥r. Bol iba poŇĺehnan√Ĺ. NavŇ°tevovali ho tieŇĺ katol√≠ci z Mal√Ĺch Lev√°r a v √®ase reform√°cie i z Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°r, pretoŇĺe im kostol zabrali evanjelici.

Pri ve¬ĺkom poŇĺiari obce v roku 1743 kostol√≠k vyhorel. Opravili ho i napriek tomu, Ňĺe po v√Ĺstavbe nov√©ho chr√°mu 1680 sa v √≤om bohosluŇĺby konali iba na de√≤ sv.Mikul√°Ň°a, jeho patr√≥na. Po √®ase ho prenajali Ňĺidovsk√©mu obchodn√≠kovi na skladiŇ°te.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>