Gajary » read post

Základné informácie

  • October 9th, 2005

Po√®et obyvate¬ĺov: 2 762
Rozloha: 5 050 ha
Starosta: ing. Peter Tydlit√°t

NajstarŇ°ia zmienka
Tradovalo sa a p√≠salo, Ňĺe najstrŇ°ia zmienka o Gajaroch je z 1. m√°ja 1373. Tento d√°tum m√° poch√°dza¬Ě z listimi kr√°¬ĺa ¬ľudov√≠ta I. T√°to listina vŇ°ak bola zle √®itate¬ĺna a historici rok zle pre√®√≠tali. Prv√° zmienka o Gajaroch je z roku 1377. Naz√Ĺvali sa GAYWAR. Z toho ist√©ho roku poch√°dza aj doklad v ma√Įar√®ine, kde sa Gajary naz√Ĺvaj√ļ Euereghaz (po ma√Įarsky “star√Ĺ dom”). √ŹalŇ°ia zmienka je z roku 1380, tu sa naz√Ĺvaj√ļ po ma√Įarsky Ewregre a Gayer po nemecky. Vroku 1460 s√ļ to uŇĺ Gayary. √Źa¬ĺŇ°ie n√°zvy: Gayer(1548), Gayary(1561), Gaiar(1634), Gajare, Gajaring.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>