Gajary » read post

V√Ĺznamn√≠ gajarania: Dr. FrantiŇ°ek Krammer

  • October 9th, 2005

Jednou z v√Ĺznamn√Ĺch osobnost√≠ osvietenskej doby, pre n√°s takmer √ļplne nezn√°mou, bol gajarsk√Ĺ rod√°k dr. FrantiŇ°ek Krammer. Narodil sa 3.decembra 1748 v Gajaroch. Bol ve¬ĺmi nadan√Ĺ mlad√≠k, ktor√Ĺ sa chcel sta¬Ě k√≤azom. Svoje Ň°t√ļdia za√®al v Bratislave, pokra√®oval v Trnave, Ostrihome a vo Viedni na zn√°mom P√°zmaneu. Bola to teologick√° inŇ°tit√ļcia ‚Äď univerzita, ktor√ļ zaloŇĺil ostrihomsk√Ĺ arcibiskup a kardin√°l Peter Pazm√°√≤. ҆tudovali na nej najlepŇ°√≠ Ňĺiaci r√≠Ň°e a absolvent tejto vysokej Ň°koly mal v cirkevnej hierarchii vŇĺdy n√°dej na postup. PreŇ°iel vŇ°etk√Ĺmi akademick√Ĺmi funkciami. Za√®al ako asistent, potom bol profesorom a nakoniec sa stal i rektorom na univerzite. V roku 1771 dosiahol diktor√°t filozofie a teol√≥gie. Tento u√®en√Ĺ Gajaran sa stal zn√°mym svoj√≠mi liter√°rnymi dielami, ktor√© vydal pod n√°zvom Institutiones histotiae litteratiae theologicae ‚Äď Z√°klady teologickej liter√°rnej hist√≥rie a Tractus de religione ‚Äď Pojednanie o n√°boŇĺenstve. Boli to diela historicko ‚Äď filozofick√© ‚Äď n√°boŇĺensk√©, ale neboli len √®iste teoretick√©. Zd√īraz√≤ovali v√Ĺznam prost√©ho veriaceho ¬ĺudu. Jeho diela sa stretli v niektor√Ĺch kruhoch s negat√≠vnym ohlasom, no napriek tomu sl√ļŇĺili na spom√≠nanej univerzite ako pom√īcky. Ke√ĮŇĺe bol uzn√°van√Ĺm osvietensk√Ĺm u√®encom, zauj√≠mal sa o√≤ho i cis√°rsky dvor, ktor√©mu vtedy vl√°dla M√°ria Ter√©zia, potom jej syn Jozef II. Vymenovali Krammera za poradcu s titulom tajn√©ho radcu a st√°leho poradcu cis√°rskeho dvora. Cis√°r s n√≠m konzultoval svoje reformy. N√°stupcovia na cis√°rskom tr√≥ne po Jozefovi II. mu neboli tak priate¬ĺsky naklonen√≠, najm√§ cis√°r FrantiŇ°ek. Tento ho √ļradne dal i sledova¬Ě. Preto odiŇ°iel z Viedne a v roku 1808 sa stal nitrianskym arcidiakonom a 1817 i ve¬ĺprepoŇ°tom v Trnave. Tam zomrel 23. okt√≥bra 1818. Je pochovan√Ĺ pod kaplnkou Z√°zra√®nej Panny M√°rie. Ke√ĮŇĺe bol z√°moŇĺn√Ĺm √®lovekom, pred svojou smr¬Ěou zaloŇĺil viacero fund√°cii na podporu nemocn√≠c a chudobn√Ĺch k√≤azov.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>