Gajary » read post

Cezhrani√®n√Ĺ styk

  • November 28th, 2005

Na z√°padn√Ĺch gajarsk√Ĺch hraniciach, ktor√© boli z√°rove√≤ Ň°t√°tnou hranicou panoval √®ul√Ĺ ruch uŇĺ od praveku. UmoŇĺnova¬ĺi ho brody a nesk√īr aj most cez rieku Moravu. Bolo takmer pravidlom, Ňĺe ml√°deŇĺ z pohrani√®ia chodila sl√ļŇĺi¬Ě k rak√ļskym sedliakom, kde spozn√°vala progres√≠vnejŇ°ie formy hospod√°renia. Na skusy chodili i synkovia bohatŇ°√≠ch gazdov, ktor√≠ nebo¬ĺi na sluŇĺbu odk√°zan√Ĺ. Sez√≥nn√≠ robotn√≠ci sa necha¬ĺi naj√≠ma¬Ě najm√§ cez leto na po¬ĺnohospod√°rsk√© pr√°ce. √ąasto pracovali za natur√°lie: obilie, v√≠no a pod. Nesk√īr pracovali v rak√ļskych fabrik√°ch, hlavne v cukrovaroch. Ako takmer na kaŇĺdej hranici i v Gajaroch vznikol √®ierny obchod – paŇ°er√°ctvo. Pre niektor√Ĺch sa stal hlavn√Ĺm zamestnan√≠m, pre in√Ĺch v√°Ň°√≤ou pre ktor√ļ riskovali slobodu i pe√≤aŇĺn√© tresty. PaŇ°er√°ctvo podporovali najm√§ rozdieli v cen√Ĺch tovaru a legislat√≠va. Gajary ako pohrani√®n√Ĺ oblas¬Ě mali svoju finan√®n√ļ str√°Ňĺ. V tej dobe hranice nestr√°Ňĺilo vojsko ale finan√®n√° str√°Ňĺ – financi, ktor√Ĺ podliehali pod ministerstvo financ√≠. V√§√®Ň°ina z nich robila obch√īdzku na hrani√®nej √®iare a menŇ°ia z n√≠ch pracovala na colnici pri moste do D√ľnkrutu. V roku 1932 bola postaven√° nov√° coln√≠cka budova. Financi boli zo strany Gajaranov nap√°dan√≠. Obecn√Ĺ √ļrad vyd√°val ob√®anom zvl√°Ň°tne legitim√°cie na tzv. mal√Ĺ pohrani√®n√Ĺ styk (do 20 km). Po febru√°ri 1948 sa za√®ala hranica uzatv√°ra¬Ě. Mnoho ¬ĺud√≠ opustilo krajinu. V obciach pri Morave za√®ali vznika¬Ě skupiny prevadza√®ov, ktor√≠ za √ļplatok prev√°dzali osoby na druh√ļ stranu. Ak sa to nepodarilo tresty boli vysok√©. VtedajŇ°ia vl√°da ur√®ila na str√°Ňĺenie pohrani√®n√© vojsko. Vybudovala pohrani√®n√© pohrani√®n√© √ļtvary a p√°sno vyhl√°sila za hrani√®n√© p√°smo. Nesk√īr bolo posunut√© aŇĺ po obec a z hrani√®n√©ho p√°sma urobili p√°smo zak√°zan√©. Bolo ohraden√© dr√īten√Ĺmi z√°tarasmi s elektrick√Ĺm pr√ļdom. Vstup bol len na zvl√°Ň°tne povolenie. Hrani√®n√© z√°tarasy boli odstr√°nen√© aŇĺ po revol√ļcii v roku 1991.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>