Gajary » read post

Zvl√°Ň°tne ustanovenia – Medzin√°rodn√© majstrovstv√° SR, Slovensk√Ĺ poh√°r

  • March 30th, 2006

Dvojdenn√° s√ļ¬ĚaŇĺ (1.-2.4. 2006) prebehne na z√°klade poverenia ҆K EaR SMF v r√°mci seri√°lu M SR COUNTRY CROSS 2006. Podujatie bude usporiadan√© pod¬ĺa Ň°portov√©ho poriadku pre CC na rok 2006, t√Ĺchto zvl√°Ň°tnych ustanoven√≠ a vŇ°etk√Ĺch inŇ°trukci√≠ schv√°len√Ĺch JURY. Stredisko s√ļ¬ĚaŇĺe je umiestnen√© v bl√≠zkosti obce GAJARY.

  • Novinky
  • Comments Off on Zvl√°Ň°tne ustanovenia – Medzin√°rodn√© majstrovstv√° SR, Slovensk√Ĺ poh√°r

Comments are closed.