Gajary » read post

Tla√®ov√° spr√°va: Op√§¬Ě 2. stupe√≤ povod√≤ovej aktivity

  • March 30th, 2006

Malacky (30. marec) ‚Äď Prim√°tor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka na zasadnut√≠ kr√≠zov√©ho Ň°t√°bu o 10.00 h vyhl√°sil II. stupe√≤ povod√≤ovej aktivity ‚Äď POHOTOVOS¬ć. Toto rozhodnutie prijal v s√ļvislosti s viacn√°sobn√Ĺm ohrozen√≠m mesta vodami s rozvodnenej rieky Moravy, pretrhnutou hr√°dzou na rybn√≠ku a o√®ak√°van√≠m √ĮalŇ°√≠ch pr√≠valov vody z topiaceho sa snehu v Karpatoch.

Priamo mesta sa t√Ĺka n√°hle roztrhnutie hr√°dze na tzv. Ruskom rybn√≠ku, ktor√Ĺ sa n√°sledne vylial. Aj ostatn√© okolit√© rybn√≠ky s√ļ pln√© na maximum. Situ√°cia na mlynskom n√°hone, ktor√Ĺ bol probl√©mov√Ĺm miestom aj vo febru√°ri, ke√Į voda z neho zaplavila kus Jesensk√©ho ulice a pri¬ĺahl√Ĺ dom, je takisto kritick√°. Dnes hladina n√°honu takmer dosahuje √ļrove√≤ premostenia medzi n√°honom a korytom rieky Maliny, ktorej pr√ļd je pomerne vysok√Ĺ, no st√°le asi o 40 cm niŇĺŇ°√≠ ako n√°hon. V tejto s√ļvislosti mesto poŇĺiadalo Povodie Moravy o zdvihnutie stavidla a vpustenie vody z n√°honu do koryta Maliny.

‚ÄěN√°Ň°mu mestu hroz√≠ najm√§ po√®asie ‚Äď s√ļ√®asn√© oteplenie a n√°sledn√© o√®ak√°van√© daŇĺde. Keby sa pretrhli vyliali √ĮalŇ°ie rybn√≠ky, hrozilo by aj zaliatie dia¬ĺnice,‚Äú upozornil prim√°tor mesta a navrhol ¬ĚaŇĺkou technikou zlikvidova¬Ě n√°nos kame√≤ov v koryte Maliny, ktor√Ĺ dv√≠ha jej hladinu, a tak koryto preh√•bi¬Ě, aby voda plynulejŇ°ie odtekala aj pri v√§√®Ň°ou prietoku. Mesto vyzvalo ob√®anov na ostraŇĺitos¬Ě a pripravenos¬Ě aj na v√Ĺnimo√®n√Ĺ stav, ktor√Ĺ m√īŇĺe t√°to situ√°cia prinies¬Ě. Mesto pri ter√©nnych √ļprav√°ch spolupracuje s Vojensk√Ĺmi lesmi a majetkami SR, s Povod√≠m Moravy i so z√°chran√°rmi.

Situ√°cia je kritick√° v celom okrese a Odbor kr√≠zov√©ho riadenia Obvodn√©ho √ļradu Malacky poŇĺiadal mesto o preverenie moŇĺnosti pr√≠jmu evakuovan√Ĺch os√īb z √ļzemia ohrozen√©ho riekou Moravou, konkr√©tne z obc√≠ Jakubov (900 os√īb), Z√°horsk√° Ves (1625 os√īb), Suchohrad (573 os√īb), Gajary (2492 os√īb). Dovedna ide o vyŇ°e 5500 os√īb.

  • Novinky
  • Comments Off on Tla√®ov√° spr√°va: Op√§¬Ě 2. stupe√≤ povod√≤ovej aktivity

Comments are closed.