Gajary » read post

N√°rodopis: Jedl√°

  • April 12th, 2007

Hovori¬Ě o tom, √®o sa v Gajaroch jed√°va dnes, nieje aktu√°lne ani potrebn√©. Kedysi mala kaŇĺd√° obec, alebo ur√®it√Ĺ kraj, svoje Ň°peci√°lne jedl√°. B√Ĺvali to jedl√° skromn√©, s√Ĺte ale zdrav√©. Zachoval sa opis len niektor√Ĺch z nich. Ra√≤ajky (s√≤√≠da√≤√≠) pozost√°vali zo zasmaŇĺenej polievky, alebo varen√©ho mlieka z chlebom. Na desiatu sa jed√°val chlieb zo star√Ĺm syrom, √®o sa niekedy zap√≠jalo borovi√®kou. V nede¬ĺu na obed sa varila polievka z √ļden√©ho m√§sa, ktor√© sa jedlo zo zemiakovou om√°√®kou. Vo vŇ°edn√Ĺ de√≤ to b√Ĺvala polievka z fazule, hrachu, Ň°oŇ°ovice, polievka zeleninov√°, zemiakov√°, zel√© (kapusta), makov√© sl√≠Ňĺe, alebo Ň°kubance zo zemiakov√©ho cesta, sl√≠Ňĺi√®ky na krupici, jahlov√° kaŇ°a s oŇ°kvarkami, krupi√®n√° kaŇ°a, knedle z om√°√®kou a pod. Ob¬ĺ√ļben√© boli pirohy plnen√© slivkov√Ĺm lekv√°rom a posypan√© makom. √ąasto s k polievke pod√°valo iba pe√®ivo. Piekli sa taŇ°ky zo zemiakov√©ho cesta posypan√© krupicou, ktor√© boli ve¬ĺmi chutn√©, lekv√°rov√© os√ļchy, ktor√© vymizli z pecami, douky pe√®en√© na platni posypan√© makom, oŇ°kvarkov√© pag√°√®e a pod. Sviato√®n√© pe√®ivo boli kugle (b√°bovky), na Vianoce pletenky ‚Äď cauty. Na faŇ°iangy sa praŇĺili Ň°iŇ°ky. Sva√®ina bola skromn√°. Naj√®astejŇ°ie to bol krajec chleba potret√Ĺ brav√®ovou mas¬Ěou (masn√Ĺ chl√©b). Ve√®erali sa zvyŇ°ky od obeda, ale naj√®astejŇ°ie zemiaky alebo zemiakov√° kaŇ°a posypan√° oŇ°kv√°rkami, alebo upraŇĺenou cibu¬ĺkou, k √®omu sa pop√≠jalo √®erstvo nadojen√© mlieko. Chlieb sa piekol z chlebovej m√ļky (raŇĺnej) na cel√Ĺ t√ĹŇĺde√≤. Piekli ho doma vo vlastn√Ĺch peciach alebo u pek√°ra. D√īleŇĺitou zloŇĺkou dedinskej potravy bolo brav√®ov√© m√§so z oŇ°√≠pan√Ĺch, ktor√© si samy dochovali. Okrem itrni√®ek (jaternice) a preŇ°burstu (tla√®enky) na r√Ĺchly konzum museli m√§so zakonzervova¬Ě, tak aby vydrŇĺalo √®o najdlhŇ°ie. Konzervovali ho √ļden√≠m. Dlho ho mo√®ili v r√īsole a √ļdili v kom√≠noch, ktor√© mali na tieto √ļ√®eli postaven√©. Pe√®√©nky a oŇ°kv√°rky zalievali do masti a ukladali do studenej komory, kde usklad√≤ovali i s√°duo v dreven√Ĺch geletk√°ch. PretoŇĺe Gajarania sa √®asto zdrŇĺiavali v Rak√ļsku, ovplyvnilo to √®asom i sp√īsob ich stravovania. M√§so ktor√© predt√Ĺm √®astejŇ°ie varili za√®ali vypr√°Ňĺa¬Ě (viedensk√Ĺ reze√≤ ‚Äď Ň°nicla), za√®ali pi¬Ě na ra√≤ajky k√°vu, alebo √®aj a v ich jed√°lni√®ku pribudla ryŇĺa, biele pe√®ivo, z√°kusky (pocheraje) a pod. I pop√≠janie zmenilo svoj charakter. Miesto starod√°vnej borovi√®ky konzumuje sa dnes mnoŇĺstvo rozli√®n√Ĺch liehov√Ĺch n√°pojov, naj√®astejŇ°ie vŇ°ak vodka, alebo ko√≤ak, v√≠no a v lete ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo piva. Kedysi sa pivo varilo i v Gajaroch (Ň°tvr¬Ě Pivov√°r).

Comments are closed.