Gajary » read post

Internet v Gajaroch

  • February 21st, 2005

Na to, Ňĺe v obci eŇ°te niesu celkovo dorieŇ°en√© z√°kladn√© inŇĺinierske
siete (voda, kanaliz√°cia) m√°m pocit, Ňĺe pomerne ve¬ĺa ¬ĺud√≠ ‚Äď najm√§
mlad√Ĺch vyuŇĺ√≠va modern√© technol√≥gie. UŇĺ nejak√Ĺ ten rok je cel√° obec
kvalitne pokryt√° sign√°lom od oboch naŇ°ich mobiln√Ĺch oper√°torov. V obci
je vŇ°ak probl√©m z internetom. Na v√Ĺber je len ISDN, GPRS alebo dialup.
√ąiŇĺe ve¬ĺmi “bohat√Ĺ” v√Ĺber. Naj√®astejŇ°ie √®o viem tak obyvatelia sa
prip√°jaj√ļ pomocou vyt√°√®an√©ho pripojenia.

Mysl√≠m, Ňĺe v obci by z√°ujem o vysokor√Ĺchlostn√Ĺ (pr√≠padne aj
neobmedzen√Ĺ) internet bol. Pred vyŇ°e rokom bol pl√°n vybudova¬Ě v obci
komunitn√ļ bezdr√ītov√ļ sie¬Ě. Od tohoto sa upustilo najm√§ k√īli vtedajŇ°ej
finan√®nej n√°ro√®nosti ale hlavne nedostupnosti ISP pre sie¬Ě. V
s√ļ√®astnosti sa vŇ°ak naskytli nov√© moŇĺnosti a od za√®iatku roka 2005
spolo√®nos¬Ě Airwave s.r.o za√®√≠na budova¬Ě komer√®n√ļ sie¬Ě z moŇĺnos¬Ěou
pr√≠stupu do internetu, ako pre ob√®anov tak aj podnikate¬ĺov. BliŇĺŇ°ie
informácie nájdete na tejto stránke v sekcii internet alebo priamo na webe spoloènosti Airwave.sk.

  • Novinky
  • Comments Off on Internet v Gajaroch

Comments are closed.