Gajary » read post

N√°rodopis: Hody

  • April 14th, 2007

Nielen rodinn√© udalosti, ale i sviatky mali svoje zvyklosti. Ch√Ĺr o gajarsk√Ĺch hodoch sa niesol Ň°iroko-√Įaleko. Odbavovali sa 20. augusta, v de√≤ Zvestovania Pane M√°rii, ktorej je chr√°m zasv√§ten√Ĺ. Dnes, ke√Į v√§√®Ň°ina ¬ĺud√≠ doch√°dza do zamestnania, sa sv√§tia najbliŇĺŇ°iu nede¬ĺu. Hody niesu z√°leŇĺitos¬Ěou len miestnych ob√®anov. PretoŇĺe Gajarania s√ļ roztraten√Ĺ po celom svete snaŇĺia sa aspo√≤ tento de√≤ preŇĺi¬Ě vo svojom rodnom hniezde v kruhu svojich bl√≠zkych, pr√≠buzn√Ĺch a zn√°mych. Hostia vŇ°ak prich√°dzaj√ļ i z bl√≠zkeho okolia ‚Äď najm√§ ml√°deŇĺ, ktor√° sa teŇ°√≠ na tancova√®ku. Niekedy sa to nezaob√≠de bez pot√Ĺ√®ky. Najv√§√®Ň°iu rados¬Ě vŇ°ak preŇĺ√≠vaj√ļ deti. Koloto√®e sa to√®ia cel√Ĺ de√≤, hudba sa rozlieha po dedine a nech√Ĺbaj√ļ ani kr√°mky s rozli√®n√Ĺmi l√°kadlami, kde utr√°caj√ļ svoje naŇ°etren√© peniaze. Na hody sa vŇ°ak treba pripravi¬Ě, aby bolo hos¬Ěom √®o pon√ļknu¬Ě zajes¬Ě a vypi¬Ě. Mnoh√© gazdinky vypekaj√ļ z√°kusky a kol√°√®e po cel√Ĺ t√ĹŇĺde√≤, zamestnan√© Ňĺeny ich uŇĺ dnes kupuj√ļ v cukr√°rni. Kedysi trvali hody v Gajaroch tri dni, pr√Ĺ de√≤ sa dom√°ci venovali hos¬Ěom, aby sa dobre c√≠tili. Na druh√Ĺ de√≤ vŇ°ak hody patrili im. Na tret√≠ boli uŇĺ len hodky.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>