Gajary » read post

N√°rodopis: Pohreb

  • April 15th, 2007

Pohrebn√© zvyky s√ļ podobn√© na celom Z√°hor√≠. Kedysi ¬ĺudia verili, Ňĺe smr¬Ě predch√°dzaj√ļ rozli√®n√© znamenia. Napr. Ke√Į kuvikal pri dome kuvik, niekomu z domu predpovedal skor√ļ smr¬Ě. N√°hle zastavenie hod√≠n je znamen√≠m, Ňĺe niekto bl√≠zky v tej chv√≠li zomrel a pod. Kedysi zomierali ¬ĺudia v√§√®Ň°inou doma za pr√≠tomnosti rodiny, ktor√° sa pri ich l√īŇĺku modlila za ¬ĺahk√ļ smr¬Ě. M√†tvemu zatla√®ili o√®i, umyli ho a obliekli. Do zopnut√Ĺch r√ļk mu vloŇĺili ruŇĺenec, kr√≠Ňĺik alebo sv√§t√Ĺ obr√°zok a uloŇĺili ho na postu√°ni, pokia¬ĺ stol√°r nezhotovil na mieru truhlu, do ktorej ho potom vloŇĺili. De¬Ěom d√°vali do truhly Ň°est√°k, vraj na oferu. Zvykom bolo vklada¬Ě do truhly i posv√§tn√© byliny. V izbe, kde bol m√†tvy vystret√Ĺ, zastreli zrkadlo Ň°atkou. Po cel√Ĺ √®as sa pri √≤om modlila modlenica (obecn√° Ňĺobr√°√®ka). Ve√®er sa sch√°dzala k modlitbe rodina a zn√°mi, √®o sa rob√≠ i dnes. Ke√Į m√†tveho vyn√°Ň°ali pootv√°rali sa okn√°, aby jeho duŇ°a mohla ¬ĺahŇ°ie dom opusti¬Ě. Rozl√ļ√®ka zo zosnul√Ĺm bola pred domom. Rakvu odniesli na cintor√≠n na m√°rach chlapi z rodiny, alebo susedia. Ak zomrel chlapec alebo diev√®a, doprev√°dzali ho na jeho poslednej ceste druŇĺi√®ky a druŇĺbovia v krojoch, ktor√≠ niesli truhlu, za ktorou iŇ°iel symbolick√Ĺ Ňĺen√≠ch, alebo nevesta z vienkom. Dnes chodia diev√®ence v dlh√Ĺch Ň°at√°ch, ml√°denci vy tmav√Ĺch oblekoch. Po pohrebe bol kar, na ktorom pokra√®ovali modlidbami za m√†tveho. Ako pohostenie sa pod√°vali kol√°√®e z √®ajom.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>