Gajary » read post

DetaŇ°ovan√© pracovisko Tren√®ianskej univerzity v Malack√°ch

  • July 18th, 2007

MALACKY, 28. j√ļn 2007, 13.50 h ‚Äď Prim√°tor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka sa stretol so z√°stupcami Tren√®ianskej univerzity Alexandra Dub√®eka. Predmetom stretnutia bolo moŇĺn√© zriadenie detaŇ°ovan√©ho pracoviska univerzity v Malack√°ch. V√Ĺsledkom rokovania je predbeŇĺn√Ĺ cie¬ĺ otvorenia extern√©ho Ň°t√ļdia v odbore politol√≥gia od okt√≥bra tohto roka.

Pri vytvoren√≠ detaŇ°ovan√©ho pracoviska by iŇ°lo o trojstrann√ļ spolupr√°cu medzi Mestom Malacky, Inkub√°torom Malacky a Tren√®ianskou univerzitou Alexandra Dub√®eka. Dohodli sa na nej prim√°tor RNDr. J. Ondrejka, prof. Ing. J√°n Garaj a prof. PhDr. Rastislav T√≥th, CSc. z √östavu pr√≠rdon√Ĺch a humenitn√Ĺch vied Tren√®ianskej univerzity a Ing. arch. Valent√≠n Magdolen, riadite¬ĺ Inkub√°tora Malacky. Po vypracovan√≠ ekonomick√Ĺch podkladov fungovania pracoviska bud√ļ v priebehu dvoch t√ĹŇĺd√≤ov zverejnen√© podmienky prijatia na Ň°t√ļdium pre uch√°dza√®ov o bakal√°rske a magistersk√© extern√© Ň°t√ļdium. V z√°ujme vŇ°etk√Ĺch troch zainteresovan√Ĺch str√°n je pripravi¬Ě podmienky na druh√ļ etapu etablovania univerzity v Malack√°ch – otvorenie denn√©ho Ň°t√ļdia odboru politol√≥gia.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on DetaŇ°ovan√© pracovisko Tren√®ianskej univerzity v Malack√°ch

Comments are closed.