Gajary » read post

SUMMERBEACH RUDAVA 2007 UŇĹ TENTO V√ćKEND!

  • July 26th, 2007

Zo Z√°horia bude via¬Ě poriadny vietor! Najv√§√®Ň°√≠ z√°hor√°cky letn√Ĺ festival bude nabit√Ĺ tou spr√°vnou atmosf√©rou. Pr√≠jemne osvieŇĺi bohat√Ĺm programom cel√Ĺ letn√Ĺ v√≠kend, a to od 27. do 29. j√ļla.

Stanov√© meste√®ko otvor√≠ svoje br√°ny pre prv√Ĺch n√°vŇ°tevn√≠kov uŇĺ vo Ň°tvrtok o 12:00 hod. Festivalov√Ĺ are√°l sa otv√°ra v piatok o 8:00, zatv√°ra sa v nede¬ĺu o 18:00 hod.

Ter√©nne √ļpravy prebiehaj√ļ uŇĺ viac ako dva t√ĹŇĺdne pred podujat√≠m. Pre pribl√≠Ňĺenie – takto vyzer√° Rudava v √®√≠slach:

Festivalov√Ĺ are√°l sa rozŇ°√≠ril na celkovo cca 31.000 m2. Stanov√© meste√®ko bude ma¬Ě rozlohu 40.000 m2, parkovisko pribliŇĺne 15.000 m2. Do piatich Ň°portov√Ĺch turnajov sa prihl√°silo viac ako 338 Ň°portov√Ĺch druŇĺstiev. Na festivale bude p√īsobi¬Ě vyŇ°e 240 ¬ĺud√≠ v organiza√®n√Ĺch zloŇĺk√°ch.

Hudobn√Ĺ program zastreŇ°√≠ pribliŇĺne 290 √ļ√®inkuj√ļcich. Do Ň°portov√©ho are√°lu bude privezen√Ĺch aŇĺ 250 ton piesku, na oplotenie are√°lov sa dovezie 1.600 metrov mobiln√©ho oplotenia. Pod¬ĺa predbeŇĺn√Ĺch Ň°tatist√≠k festival o√®ak√°va denn√ļ √ļ√®as¬Ě pribliŇĺne 8 ‚Äď 9 000 ¬ĺud√≠.

Na festival je moŇĺn√© dosta¬Ě sa kyvadlovou dopravou zo Ňĺelezni√®nej stanice vo Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°roch. Bratislav√®ania maj√ļ moŇĺnos¬Ě cestova¬Ě Fest busom ‚Äď festivalovou novinkou z autobusovej stanice Mlynsk√© Nivy. Objedna¬Ě si cestovn√Ĺ l√≠stok je moŇĺn√© cez formul√°r na str√°nke festivalu www.rudava.sk.

Takmer cel√Ĺ are√°l festivalu je bezbari√©rov√Ĺ, vr√°tane mobiln√Ĺch toaliet. DrŇĺitelia preukazu Z¬ćP maj√ļ na festival bezplatn√Ĺ vstup. Na festivale bud√ļ fungova¬Ě aj sprchy umiestnen√© v Ň°portovom are√°li. Posilnen√° bude aj mobiln√° telef√≥nna sie¬Ě, n√°vŇ°tevn√≠kom bude k dispoz√≠cii mobiln√Ĺ bankomat Tatrabanky.

Pre n√°vŇ°tevn√≠kov festivalu bude zriaden√© do√®asn√© stanov√© meste√®ko, a to v tesnej bl√≠zkosti festivalov√©ho are√°lu len 3 min√ļty ch√īdze od hlavn√©ho vstupu. Bude riadne oploten√©, osvetlen√©, vybaven√© toaletami, pitnou vodou, str√°Ňĺnou sluŇĺbou, odpadkov√Ĺmi koŇ°mi a kontajnermi. Plnohodnotne nahrad√≠ uzavret√Ĺ Kemping rekrea√®n√©ho strediska, ktor√Ĺ je moment√°lne v rekonŇ°trukcii.

Organiz√°tori uŇĺ kaŇĺdoro√®ne vych√°dzaj√ļ v √ļstrety aj najmladŇ°√≠m √ļ√®astn√≠kom, ktor√≠ maj√ļ pripraven√Ĺ pestr√Ĺ program v Detskom k√ļtiku.

Po oba dni nebude ch√Ĺba¬Ě ani Electronic Stage na ktorom vyst√ļpi aŇĺ 25 d√≠dŇĺejov! Spome√≤me aspo√≤ p√°r: Pico, Fester, Miss Rodez vs Paul Hodia*live sax / cz*, Super fly djs, Tambor project, Nois vs Scarpo *cz* atd.

P√≥diov√° sc√©na sa rozrast√°, iba celkov√° Ň°√≠rka strechy aj s postrann√Ĺmi stojkami sl√ļŇĺiacimi na z√°ves repro s√ļstavy je 14-metrov! Sveteln√Ĺ park s¬ĺubuje op√§¬Ě nezabudnute¬ĺn√ļ laserov√ļ show, nebud√ļ samozrejme ch√Ĺba¬Ě siln√Ĺ sound, scanery, oto√®n√© hlavy, parostroje, Ň°peci√°lne stroboskopy, projekcia at√Į..

Summerbeach Rudava je naozaj dobre vybaven√°, preto nev√°hajte a str√°vte letn√Ĺ v√≠kend na festivale plnom akcie!

  • Novinky
  • Comments Off on SUMMERBEACH RUDAVA 2007 UŇĹ TENTO V√ćKEND!

Comments are closed.