Gajary » read post

Zatia¬ĺ podan√Ĺch 44 prihl√°Ň°ok

  • August 15th, 2007

V modern√Ĺch, dobre vybaven√Ĺch priestoroch Inkub√°tora v Malack√°ch bude uŇĺ v tomto akademickom roku Ň°tudova¬Ě minim√°lne 44 Ň°tudentov. Vysunut√© pracovisko Tren√®ianskej univerzity (TU) Alexandra Dub√®eka je odborn√Ĺm garantom otvorenia bakal√°rskeho a magistersk√©ho Ň°t√ļdia politol√≥gie v meste, kde zhodou okolnost√≠ dodnes s rodinou Ňĺije aj MUDR. Pavol Dub√®ek, syn Alexandra Dub√®eka ‚Äď osobnosti, po ktorej je TU pomenovan√°.

T√≠, √®o mali odvahu poda¬Ě si prihl√°Ň°ku, sa stan√ļ historicky prv√Ĺmi Ň°tudentmi vysokej Ň°koly v Malack√°ch.
‚ÄěSt√°le ve¬ĺa ¬ĺud√≠ telefonuje a dohov√°ra si term√≠ny, kedy prines√ļ vyplnen√ļ prihl√°Ň°ku, takŇĺe po√®et prihl√°sen√Ĺch Ň°tudentov sa eŇ°te ur√®ite zv√ĹŇ°i,‚Äú povedala pracovn√≠√®ka zodpovedn√° za pr√≠jem prihl√°Ň°ok J. Ondrejkov√° z Inkub√°tora v Malack√°ch. V√§√®Ň°ina prihl√°sen√Ĺch vŇ°ak prejavila z√°ujem o bakal√°rske Ň°t√ļdium.

‚ÄěViacer√≠ si asi neuvedomili, Ňĺe magistersk√© Ň°t√ļdium pre nich m√īŇĺe by¬Ě iba dvojro√®n√©. Je to tak vtedy, ak z√≠skali bakal√°rsky titul z pr√≠buzn√Ĺch vedn√Ĺch discipl√≠n, ktor√Ĺmi s√ļ napr. sociol√≥gia, medzin√°rodn√© vz¬Ěahy √®i verejn√° spr√°va,‚Äú dod√°va na povzbudenie nerozhodn√Ĺm z√°ujemcom, pretoŇĺe do uz√°vierky pod√°vania prihl√°Ň°ok zost√°va eŇ°te 11 dn√≠.

Posledn√Ĺm d√≤om, kedy moŇĺno prihl√°Ň°ku doru√®i¬Ě do Inkub√°tora v Malack√°ch, je 25. august. A hoci tento d√°tum pripadne na sobotu, pre bud√ļcich Ň°tudentov prv√©ho ro√®n√≠ka vysokoŇ°kolsk√©ho Ň°t√ļdia v Malack√°ch bude sekretari√°t otvoren√Ĺ aŇĺ do 16.00 h.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Zatia¬ĺ podan√Ĺch 44 prihl√°Ň°ok

Comments are closed.