Gajary » read post

Nové regionálne diskusné fórum Zahoracke.info

  • November 22nd, 2007

Obyvatelia (nielen) z√°padn√©ho Slovenska maj√ļ k dispoz√≠cii nov√© region√°lne diskusn√© f√≥rum zahoracke.info . Napriek tom, Ňĺe po administrat√≠vnej str√°nke t√°to oblas¬Ě neexistuje, tak sa web snaŇĺ√≠ zbl√≠Ňĺi¬Ě jej obyvate¬ĺov. Ide o mimoriadne atrakt√≠vnu oblas¬Ě z viacer√Ĺch uh¬ĺov poh¬ĺadu,no ch√Ĺba jej jednoduch√© komunika√®n√© m√©diu. Ide o d√īleŇĺit√ļ chr√°nen√ļ krajinn√ļ oblas¬Ě, zauj√≠mav√© miesto pre podnikanie so strategickou polohou, nako¬ĺko sused√≠ s √ąeskom a Rak√ļskom. A samozrejme je to v√Ĺborn√© miesto pre Ňĺivot. F√≥rum zahoracke.info sa snaŇĺ√≠ t√ļto medzeru zaplni¬Ě a pon√ļka miesto kde ¬ĺudia m√īŇĺu komunikova¬Ě a jednoduch√Ĺm sp√īsobom si vymie√≤a¬Ě n√°zory.

Pr√≠kladom vyuŇĺitia m√īŇĺe by¬Ě nasadenie f√≥ra ako komunika√®n√©ho kan√°la medzi obcou a obyvate¬ĺom. BohuŇĺia¬ĺ aj v dneŇ°nej dobe nie kaŇĺd√° obec m√° vlastn√© webov√© s√≠dlo. Jednotliv√© diskusn√© miestnosti s√ļ vytvoren√© pod¬ĺa n√°zvov obc√≠ a miest. Tie m√īŇĺu sl√ļŇĺi¬Ě ako miestna v√Ĺveska √®i rozhlas. Ur√®ite to ocenia najm√§ obyvatelia, ktor√≠ pracuj√ļ mimo bydliska ‚Äď takŇĺe inform√°cie z√≠skavaj√ļ √®asto kr√°t neskoro, alebo v√ībec.

Najv√§√®Ň°ia sila diskusn√©ho f√≥ra je v orient√°cii na komunitu. N√°vŇ°tevn√≠k po jednoduchej registr√°cii m√īŇĺe okamŇĺite vytv√°ra¬Ě vlastn√© diskusn√© t√©my, √®i zap√°ja¬Ě sa uŇĺ do otvoren√Ĺch pr√≠spevkov. Samotn√Ĺ obsah tak jednoducho vytv√°raj√ļ n√°vŇ°tevn√≠ci a sami si ur√®uj√ļ √®o tam chc√ļ ma¬Ě. √ąi ste zo Stupavy,RohoŇĺn√≠ka alebo Z√°vodu – kaŇĺd√Ĺ z√°hor√°k ma odteraz √ĮalŇ°√≠ domov na adrese zahoracke.info .

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>