Gajary » read post

Minister Harabin pr√≠de prezentova¬Ě obnovenie s√ļdu

  • October 3rd, 2007

V piatok 5. okt√≥bra 2007 so za√®iatkom o 9.00 h sa v Inkub√°tore Malacky (ve¬ĺk√° rokovacia miestnos¬Ě na 5. poschod√≠) uskuto√®n√≠ zasadnutie Klubu starostov Malack√©ho okresu. Na programe zasadnutia je odovzd√°vanie √®estn√Ĺch uznan√≠ samospr√°vam z√°stupcami Ministerstva obrany SR ako prejav uznania za podporu regrut√°cie do profesion√°lnych zloŇĺiek ozbrojen√Ĺch s√≠l. Prim√°tori a starostovia n√°sledne absolvuj√ļ Ň°kolenie k zavedeniu eura v podmienkach samospr√°vy.

Na 11.00 h ohl√°sil pr√≠chod minister spravodlivosti ҆tefan Harabin. Z√°stupcom miest a obc√≠ okresu Malacky chce prezentova¬Ě z√°mer obnovenia Okresn√©ho s√ļdu v Malack√°ch. Stretnutie s ministrom sa uskuto√®n√≠ v rokovacej miestnosti na 2. poschod√≠ Inkub√°tora Malacky.

zdroj: malacky.sk

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>